Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie Nr 6

Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ODDZIALE III

 

7:30 – 8:20 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, omowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami

8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów; śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych

8:30 – 9:00 Śniadanie, czynności higieniczne

9:00 – 9:45 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

9:30 – 10:00 Język angielski w poniedziałek i czwartek

9:45 – 10:00 Gry i zabawy ruchowe

10:00 – 10:30 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

10:30 – 11:15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne

11:45 – 12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo – higieniczne

12:00 – 12:20 Obiad

12:20 – 12: 35 Odpoczynek poobiedni, kwadrans ma bajkę, słuchanie muzyki

12:35 – 13:30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne oddechowe itp. zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie

13:30 – 14:00 czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku.

Religia w e wtorek i czwartek

14:00 – 14:15 Podwieczorek

14:15 – 15:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.  

Zegar

Pogoda

Imieniny

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA