Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie Nr 6

Ramowy rozkład dnia

Ramowy Rozkład Dnia w grupie dzieci 4 – letnich

 

7.00 – 8.20      Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna,            

                            praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, zestawy zabaw porannych,

                            schodzenie  się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do 

                            wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy

                            ruchowe, kontakty z rodzicami.

8.20 – 8.30      Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe,

                            pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie     

                            nawyków higieniczno – kulturalnych.

8.30 – 9.00      Śniadanie, czynności higieniczne.

9.00 – 9.45      Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i

                            zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu według wygranego     

                            programu wychowania przedszkolnego.

9.45 – 10.00    Gry i zabawy ruchowe

10.00 – 10.30  Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne,

                             zajęcia dydaktyczne różnego typu według wygranego programu wychowania 

                             przedszkolnego.

10.30 - 11.45 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy 

                             organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki,

                             przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia   

                             sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do  

                             obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw   

                             badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez

                             kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.45 – 12.00  Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – higieniczne.

12.00 – 12.20  Obiad

12.20 – 12.35  Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

12.35 – 13.30  Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające

                             wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci  

                             poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.  

                             zabawy  ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową,   

                             słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13.15 – 13.30  Język angielski – poniedziałki i środy.

13.30 – 13.45  Religia – poniedziałki i środy.

13.30 – 14.00  Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku.

14.00 – 14.15  Podwieczorek.

14.15 – 15.00  Zabawy i gry dydaktyczne stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca

                            wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w   

                            małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających  

                            indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne,  

                            rozchodzenie się dzieci.

 

Zegar

Pogoda

Imieniny

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA